Kerajaan Bani Ummaiyyah

 • 661 M – Muawiyah menjadi khalifah dan mndirikan Kerajaan Bani Ummaiyyah.
 • 669 M – Persiapan perang melawan Konstantinopel
 • 670 M – Penaklukan Kabul.
 • 677 M – Penyerangan Konstantinopel yang pertama namun gagal.
 • 679 M – Penyerangan Konstantinopel yang kedua namun gagal karena Muawiyah meninggal pada tahun 680.
 • 680 M – Kematian Muawiyah. Yazid I menaiki tahta. Peristiwa pembunuhan Husain bin Ali di Karbala.
 • 685 M – Khalifah Abdul Malik menjadikan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi kerajaan.
 • 700 M – Tentara Islam melawan kaum Barbar di Afrika Utara.
 • 711 M – Penaklukan Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
 • 712 M – Tentara Bani Ummayyah ke Spanyol, Sind, dan Transoxiana.
 • 713 M – Penaklukan Multan.
 • 716 M – Serangan kepada Konstantinopel.
 • 717 M – Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Pembaharuan yang hebat dijalankan.
 • 725 M – Tentara Islam melawan Nimes di Perancis.
 • 749 M – Kekalahan tentera Ummayyah di Kufah, Iraq ditangan tentara Abbasiyyah.
 • 750 M – Damaskus ditaklukkan oleh tentera Abbasiyyah. Runtuhnya Kerajaan Bani Ummaiyyah
 • sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *