Sebab-sebab Turunnya Surat Al-Lahab

Sebab-sebab Turunnya Surat Al-Lahab:
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada suatu ketika Rasul saw, naik ke bukit shafa sambil berseru: “Mari berkumpul pada pagi hari ini!” Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasul bersabda: “Bagaimana pendapat kalian, seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang, apakah kalian percaya kepadaku?” Kaum Quraisy menjawab: “Pasti kami percaya”. Rasul bersabda lagi: “Aku peringatkan kepada kalian bahwa siksaan Allah yang dahsya akan datang”. Maka Abu Lahab berkata dengan lantang: “Celaka engkau! Apakah hanya untuk ini, engkau kumpulkan kami?” Maka turunlah surat ini (S. 111 : 1 s/d 5) berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan terkena kepada orang yang memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah swt.
[Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas.]

Dalam riwayat lain di sebutkan bahwa isteri Abu Lahab menyebarkan duri-duri di tempat yang akan di lewati Rasul Saw. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa orang yang menghalang-halangi dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam akan mendapat siksaan dari Allah.
[Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Isra’il dari Abi Ishaq yang bersumber dari orang Hamdan (bernama Yazid bin Zaid). Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mundzir yang bersumber dari Ikrimah].
http://racun86.mywapblog.com/sebab-sebab-turunnya-surat-al-lahab.xhtml

Asbabun Nuzul Surah Al-Insyirah

Asbabun Nuzul Surah Al-Insyirah

asbabun nuzul surah alqur’an
1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,
2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,
3. yang memberatkan punggungmu*?
4. dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu**,
5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*,
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(al-Insyiroh 1-8)
* Yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad s.a.w. dalam menyampaikan risalah.
** Meninggikan nama Nabi Muhammad s.a.w di sini Maksudnya ialah meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat, menjadikan taat kepada Nabi Termasuk taat kepada Allah dan lain-lain.
** Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah Maka beribadatlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari al-Hasan bahwa ketika ayat ini (al-Insyiroh;6) turun, Rasulullah saw bersabda: “Bergembiralah kalian, karena akan datang kemudahan bagi kalian. Satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan.
Sumber: asbabunnuzul, KHQ.Shaleh dkk

Sebab Umum dan Sebab Khusus Terjadi Perang Dunia Ke-2

Sebab Umum dan Sebab Khusus Terjadi Perang Dunia Ke-2
Perang dunia Ke 2 ,itulah Suatu perang yg besar,namun sebelum perang dunia ke 2 terjadi sudah terlebih dahulu perang dunia Ke 1,dan lanjutan perang adalah perang dunia ke 2,nah namun saya tidak akan menjelaskan perang dunia ke 1,melainkan ke perang dunia ke 2, yaitu Sebab umum dan sebab khusus terjadinya perang dunia ke 2,begitu ulasannya.. A.Sebab Umum 1). Lahirnya Negara-negara Fasis Apa itu Fasis,Fasis / fasisme adalah Paham yg menganut Kepentingan negara di atas segala-galanya. Paham fasis ini di anut oleh 3 negara pada masa itu yaitu ; Jeman,Italia,jepang -Fasis Di jerman Fasisme di jerman kita,kenal dengan partai NAZI,yg dikembangkan oleh Adolf Hitler (1919) ,Untuk menjadi negara besar,maka dilaksanakan “Lebensraum” -Fasis Di italia fasis diitalia dikembangkan oleh Benito Mussolini ( 1922) ,dengan Melaksanakan Irredenta ( menyatukan Bangsa italia Yg belum merdeka ) -Fasis di Jepang,dikembangkan oleh kaisar hirohito Dan jendral Hideki Tojo ( perdana menteri ) dengan semangat Hakko I Chu ( dunia sebagai satu keluarga ) 2).Adanya politik balas dendam Jerman , dengan tidak diakuinya perjanjian versailles pada perang duni ke 1 3)Adanya perlombaan Senjata-senjata negara maju 4)Kegagalan LBB ( liga bangsa-bangsa ) sekarang diubah menjadi PBB 5)adanya politik mencari kawan 6),Adanya politik Ekspansi ke 3 negara Fasis itu SELAIN AKIBAT SEBAB UMUM,PENYEBAB PERANG DUNIA KE 2 AKIBAT SEBAB KHUSUS 1) penyerbuan Jerman Terhadap Polandia Tanggal 1 september 1939 2) Penyerangan Jepang terhadap Pangkalan Armada Laut di pearl Habour,Hawaii,AMERIKA SERIKAT ( 7 desember 1941 )
http://www.tipstrikgratis.co.vu/2011/03/sebab-umum-dan-sebab-khusus-terjadi.html

Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul

Mukjizat 25 Nabi Dan Rasul
1. Mukjizat Nabi Adam: Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi. Sebagai pasangan Nabi Adam adalah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam.

Mereka diturunkan ke bumi karena telah berbuat kesalahan akibat godaan iblis/syetan, Adam dan Hawa dikaruniai dua pasangan putra-putri yang bernama Qabil dan Iklima, kemudian Habil dan Labuda.

Qabil bersifat kasar, sedangkan Labuda bersifat lembut, Kedua sifat inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dalam sifat-sifat dasar manusia.

2. Mukjizat Nabi Ayub: Nabi Ayub dikenal seorang yang kaya raya dan sangat dermawan. Namun kesejahteraan ini tidak membuatnya sombong, ini yang mendorong iblis untuk menggodanya.

Allah pun menentang iblis sekiranya dia dapat meruntuhkan iman Nabi Ayub. Ujian itu pun tiba, seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub habis terbakar, setelah itu Nabi Ayub terserang penyakit kulit hingga 80 tahun lamanya.

Namun dia dan istrinya yang setia, Rahmah, tetap bertawakal kapada Allah SWT. Sampai akhirnya Allah berfirman agar Nabi Ayub menapakkan kakinya ditanah. kemudian dari tanah tersebut keluar air yang dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya selama 80 tahun.

3. Mukjizat Nabi Daud: Figur Nabi Daud memuncak saat dia berhasil membunuh jalut, pemimpin kaum pemberontak palestina. Nabi Daud kemudian menjadi seorang raja dan berlaku sangat adil.

Di masa kerajaan Nabi Daud tumbuh kuat dan masyarakat menjadi makmur. Suatu saat Nabi Daud melarang para nelayan untuk tidak melaut di hari sabtu, namun peringatan tersebut dilanggar, sehingga terjadi bencana gempa yang menewaskan seluruh penduduk.

4. Mukjizat Nabi Dzulkifli: Sejarah menyebutkan bahwa Nabi Dzulkifli adalah putra Nabi Ayub. Dikisahkan pula bahwa dia mewarisi sifat sabar ayahnya. Suatu saat beliau ditunjuk menjadi seorang raja setelah dapat memenuhi persyaratan yang diminta.

Yaitu calon pengganti haruslah seorang yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan bukan seorang yang pemarah.

5. Mukjizat Nabi Harun: Nabi Harun disebut sebagai partner Nabi Musa. Dia adalah sosok yang cakap berdakwah, pandai berdiplomasi, dan penuh perhatian. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah, hingga suatu saat Nabi Musa memutuskan untuk beruzlah dan menitipkan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun.

Nabi Harun juga sempat berjuang untuk memberantas penyembahan berhala yang dipimpin oleh Samiri, salah seorang tukang sihir kerajaan Fir’aun.

6. Mukjizat Nabi Hud: Nabi Hud tergolong dalam kaum Ad yang terhormat. kehidupan mereka serba maju dan berkecukupan, namun sayangnya mereka selalu berfoya-foya dan tenggelam dalam kehidupan fana.

Nabi Hud mengingatkan mereka untuk bersyukur dan selalu memohon kepada Allah SWT, namu mereka menolak. Akhirnya murka Allah datang dengan menurunkan azab berupa badai gurun selama 7 hari 7 malam. Kaum yang mendengarkan himbauan Nabi Hud selamat dengan berpindah ke kota Hadramaut.

7. Mukjizat Nabi Ibrahim: Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para Nabi. Dia dihormati oleh pemeluk 3 agama, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka’bah di kota Mekkah.

Keyakinannya yang kuat terhadap Islam dimulai dari pencariannya akan Tuhan, dia sangat tidak menerima orang-orang disekitarnya yang menyembah berhala, sampai akhirnya dia dibakar hidup-hidup, namun Allah SWT menurunkan mukjizatnya dengan menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api.

8. Mukjizat Nabi Idris: Nabi Idris diyakini Nabi pertama yang menulis dengan pena, Masyarakat terdahulu mempercayai pula bahwa ia dibawa ke surga tanpa mengalami kematian. Peristiwa itu terjadi ketika beliau berusia 82 tahun.

9. Mukjizat Nabi Ilyas: Nabi Ilyas tinggal di lembah sungai Yordan dimana penduduknya menyembah berhala, Nabi Ilyas menyuruh kepada mereka semua untuk meninggalkan berhala, namun mereka tidak mengindahkannya.

Bahkan menantang agar Tuhan yang disembah Nabi Ilyas menurunkan bencana, dan akhirnya kekeringan melanda daerah tersebut. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dapat meyakinkan kaum tersebut untuk menyembah Allah SWT.

10. Mukjizat Nabi Ilyasa: Nabi Ilyasa merupakan kerabat dekat Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas meninggal, beliau melanjutkan perjuangan Nabi Ilyas untuk menghalau penyembahan berhala yang kembali merebak di lembah sungai Yordan.

Namun kaum tersebut tidak mau mendengarkan sehingga terjadi bencana kekeringan kembali melanda mereka.

11. Mukjizat Nabi Isa: Nabi Isa adalah putra dari Bunda Maryam yang dilahirkan tanpa memiliki suami, Hal ini menimbulkan kontroversi dan hujatan bertubi-tubi kepada Maryam.

Secara ajaib Nabi Isa yang saat itu masih bayi tiba-tiba berbicara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa penciptaan dirinya diawalai dari kedatangan malaikat jibril kepada ibunya.

Nabi Isa juga memperlihatkan banyak mukjizat lainnya ketika ia tumbuh dewasa, diantaranya membentuk seekor burung hidup dari sebuah tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan dan mendatangkan makanan yang semula tidak ada dan menjadi ada.

Penyelamatan Nabi Isa dari penyaliban juga merupakan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT.

12. Mukjizat Nabi Ishaq: Nabi Ishaq banyak menemani bapaknya yaitu Nabi Ibrahim dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam.

13. Mukjizat Nabi Ismail: Nabi Ismail dan keluarganya merupakan orang-orang yang terdahulu melaksanakan Haji. Suatu saat Nabi Ismail haus dan ibunya bolak-balik dari bukit Safa-Marwah untuk mencari air, hingga akhirnya keluar sebuah mata air zamzam.

Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, Nabi Ismail digoda oleh Syaitan agar membatalakan niatnya. Namun Nabi Ismail tidak goyah dan melempar syaitan tersebut dengan batu. yang saat ini menjadi ritula ibadah haji, yaitu lempar jumrah.

Seperti yang kita ketahui, saat akan disembelih jasad Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing, yang akhirnya menjadi cikal bakal ibadah Idul Adha.

14. Mukjizat Nabi Luth: Perjuangan Nabi Luth adalah menyeru kaum sodom untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu meninggalkan homoseksual, kemudian menyembah Allah.

Pada akhirnya Allah SWT berfirman agar Nabi Luth segera meninggalkan pemukimannya dan kemudian ia menurunkan azab yang pedih kepada kaum tersebut.

15. Mukjizat Nabi Musa: Kisah pertarungan Nabi Musa dengan Fir’aun merupakan salah satu kisah yang tersohor. Dikisahkan bahwa Fir’aun merasa terancam dengan keberadaan Nabi Musa yang menyebarkan ajaran untuk mengesahkan Allah.

Mereka bertarung dan Nabi Musa memenangkannya dengan bantuan tongkatnya, kemudian ia dan kaumnya dikejar oleh pengikut Fir’aun. namun mereka berhasil lolos dengan bantuan tongkat Nabi Musa yang dapat membelah lautan.

Nabi Musa mendapat mukjizat kitab Taurat, yang dikenal dengan perjanjian lama yang berisi ajaran pokok 10 perintah Allah SWT.

16. Mukjizat Nabi Nuh: Nabi Nuh menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah SWT. namun masyarakat menolak dan menganggapnya gila, Nabi Nuh kemudian diberikan peringatan oleh Allah bahwa akan terjadi banjir besar yang akan melanda daerahnya.

Oleh karena itu Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal, masyarakat sekitar tetap tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. sehingga mereka akhirnya hanyut dalam banjir tersebut.

17. Mukjizat Nabi Shalih: Yang paling dikenal adalah unta betina yang keluar dari batu setelah ia memukulkan telapak tangannya. Nabi Shalih meminta kepada penduduk setempat untuk tidak mengganggu unta tersebut dan susunya boleh diperah untuk memenuhi kebutuhan penduduk miskin.

Namun kaum yang tidak menyukainya berusaha membunuh unta itu dan pada akhirnya mereka dijatuhi azab petir dan gempa.

18. Mukjizat Nabi Sulaiman: Salah satu keahlian Nabi Sulaiman yang paling menonjol adalah kemampuannya berkomunikasi dengan binatang. Dia juga merupakan raja yang sangat bijaksana, kekuasaannya bahkan mencakup bangsa jin.

19. Mukjizat Nabi Syuaib: Nabi Syuaib menyebarkan ajaran Islam di daerah Madyan, namun masyarakat Madyan menolak ajaran tersebut hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan mereka.

20. Mukjizat Nabi Yahya: Nabi Yahya mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan resiko apapun. Pada riwayatnya dicontohkan saat ia bersikeras melarang pernikahan antara seorang paman dengan keponakannya sendiri.

21. Mukjizat Nabi Ya’qub: Nabi Ya’qub adalah kakek moyang para rasul sebelum masa Nabi Muhammad. Sikap dan cara berpikirnya tentu berpengaruh kepada para rasul keturunannya, serta kaum Yahudi dan kemudian Nasrani penegak panji keesaan Allah sebelum era Nabi Muhammad SAW.

22. Mukjizat Nabi Yunus: Nabi yunus berusaha menyebarkan ajaran Allah, namun ia tidak mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dalam perjalanannya menjauhi daerah tersebut karena khawatir akan dibunuh, kapal yang ia tumpangi diguncang topan dan diputuskan bahwa Nabi Yunus akan dikorbankan untuk ditenggelamkan ke laut demi keselamatan penumpang lainnya.

Namun mukjizat Allah tiba, Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang kemungkinan adalah ikan paus, dan ditemukan masih hidup didalam perut ikan paus tersebut.

23. Mukjizat Nabi Yusuf: Nabi Yusuf dikisahkan dalam riwayatnya sebagai seorang pria yang sangat tampan dan sangat piawai dalam memimpin negaranya. Sejak kecia dia mendapat mimpi yang tidak biasa dan ketika besar dia dapat mentakwilkan mimpinya tersebut, sehingga dia sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya.

24. Mukjizat Nabi Zakaria: Nabi Zakaria dan istrinya, Isya, membaktikan diri untuk menjaga Baitul Maqdis – Rumah Ibadah peninggalan Nabi Sulaiman di Yerusalem. Nabi Zakaria dikaruniai keturunan oleh Allah SWT di saat usianya sudah cukup uzur, yaitu sekitar 100 tahun, anak tersebut adalah Nabi Yahya.

25. Mukjizat Nabi Muhammad SAW: Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, sekaligus sebagai penutup para Rasul-Rasul sebelumnya. Dia lah yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam.

Mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya sangatlah banyak, salah satunya yang paling besar adalah Al-Qur’an, yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia. Selain itu ada pula peristiwa Isra Mi’raj yang membawanya bertemu dengan Allah SWT.
http://duniakaomao.blogspot.com/2012/07/mukjizat-25-nabi-dan-rasul-lengkap.html

puisi islami

PUISI RENUNGAN SAAT NAFAS TERAKHIR

Tak terbayangkan dalam benak ku
Terhentinya detak jantung ku
Saat langkah berjalan dalam dosa ku
Saat ketakutan terus hantui ku

Ku sadar sikap ku yang tak terarah
Saat kemarin berjalan dalam salah
Menyusuri gelap dalam tiap langkah
Langkah yang sekarang kian lemah

Air mata menetes dalam renungan
Dalam sadar teringat masa lampau
Waktu yang tak mungkin terulang
Sesal kemarin berbuat kesalahan

Satu yang paling ku takutkan
Nafasku berhenti dalam penyesalan
Saat semua tak memberi senyuman
Saat hidup tinggalkan kesedihan

Jika ini nafas terakhir ku
Ku harap Tuhan hentikan nafas ku
Saat tasbih terlantun dalam hati ku
Saat mata tertutup dalam tenang ku

sumber : http://www.gudangpuisi.com/2014/01/renungan-saat-nafas-terakhir.html

PUISI SEMESTA TAK BISU

Rumput diam …
Pohon diam …
Gunung diam …
Diam tapi tak bisu

Raganya diam, tapi tidak ruhnya
Ucapan indah terus terlantun
Lewati zaman, lewati masa
Dan lorong kehidupan yang jadi saksinya

Bukan lagu, Bukan juga puisi
Hanya ada lantunan syukur kepada-Nya
yang menghiasi nafas mereka
dari dulu, hingga nanti

Tapi manusia terkadang bisu
Raganya berkoar, ruhnya diam
habiskan umur, bicarakan yang tak pasti
dan ruhnya diam ratapi keramaian

Manusia harusnya diam
dan mendengar lantunan semesta
agar ia tak bisu
tak sesali waktu di akhir nanti

sumber : http://www.gudangpuisi.com/2014/01/semesta-tak-bisu.html

nama-nama wali songo

1). Sunan gresik (maulanan Malik Ibrahim. inilah wali pertama datang ke jawa pda abad ke 13 dan menyiarkan islam di sekitar gresik, dimakamkan di gresik, jawa timur.

2). Sunan amper(raden rahmat) menyiarkan islam di ampel surabaya., jawa timur. Beliau merupakan perancang masjid di demak.

3). Sunan derajad (syarifudin) anak dari sunan ampel. Menyiarkan agama di sekitar surabaya. Seorang suna yg sangat berjiwa sosial.

4). Sunan bonang (makdum ibrahim). Anak dri sunan ampel. Menyiarkan islam di tuban,lasem,dan rembang.

5). Sunan kalijaga (raden mas said/jaka said). Murid sunan bonang menyiarkan islam di jawa tengah.

6. Sunan giri(raden paku) menyiarkan islam di luar jawa. Yaitu madura ,bawean,nusa tenggara,maluku.

7. Suna kudus(jafar sodiq) menyiarkan islam di kudus,jawa tengah.

8. Sunan muria(raden umar said) menyiarkan islam di lereng gunung muria, jawa tengah.

9. Sunan gunung jati(syarif hidayatullah) menyiarkan islam di banten sunda kelapa,dan cirebon. Seorang pemimpin yg berjiwa besar.

sumber : http://tempatberbagi.mywapblog.com/ini-adalah-nama-nama-walisongo-9-wali-wa.xhtml

naskah drama islami

NASKAH DRAMA ISLAMI
SAJADAH KUSAM BUAT MARYAM
( DEWI PURNAMASARI A1B110007)
Mentari pagi sudah mulai tampak menunjukkan senyumnya, kehangatannyapun sudah bisa dirasakan bagi setiap mahluk hidup yang berada dibawahnya. Pagi ini tidak seperti biasanya untuk Gadis kecil yang sedang sibuk dengan ayam-ayam peliharaannya. Tangan mungil itu terlihat begitu terampil menyebar beras aking ke setiap penjuru halaman rumahnya. Jilbabnya terlihat berkibar-kibar tertiup semilir angin pagi menambah lembut dan anggun wajah polosnya.
Maryam         : kur.. kur.. kur.. (sembari menebarkan beras aking) makan yang banyak ya.. biar kamu sehat dan cepat bertelur (terlihat bercakap-cakap dengan ayam-ayamnya)
Nenek Minah : Maryam…., ini hasil telur kita pagi ini yang bisa kamu jual pada bibi Sa’adah. Udah nenek hitung jumlahnya ada sepuluh yang satu tadi nenek goreng buat lauk kita sarapan ( mendekati Maryam, sembari menyodorkan plastik hitam yang telah berisi telur)
Maryam         : Iya nek, tidak apa-apa kita harus tetap mensyukurinya. (jawab Maryam saat menerima telur – telur tersebut dari tangan neneknya) oya nek, Maryam berangkat dulu ya ? nenek baik-baik di rumah, Maryam janji akan cepat pulang. Assalamualaikum… ( Maryam berlalu setelah berpamitan dan mencium tangan neneknya)
Nenek Minah : Wa’alaikumsalam… jaga diri baik-baik juga ya nak’? Ingat! belajar yang serius, kalau bu’ guru menerangkan jangan ribut, hati-hati kena paku, dan jangan ditinggalkan sholatnya (sembari menepuk-nepuk pundak cucunya)
Maryam         : iya nek’ , doa’akan Maryam ya ? ( Maryam segera bergegas meninggalkan rumahnya menuju jalan setapak)
***
Maryam gadis kecil yang energik, pintar, berprestasi, taat beribadah, pekerja keras, dan selalu ceria. Namun, siapa yang menyangka kalau gadis kecil itu seorang yatim piatu dan hanya tinggal bersama neneknya. Untuk mencukupi kebetuhuan sehari-harinya, Maryam dan nenek Minah berternak ayam. Dari telur yang dihasilkan ayam-ayam peliharaannyalah mereka mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
Maryam         : assalamualaikum bibi…! ( panggilnya kepada pemilik warung tersebut sembari mengelap peluh yang mulai membasahi wajah mungilnya)
Bibi sa’adah   : wa’alaikumsalam Maryam…, ( jawab bibi sa’adah yang masih asyik membakar sampah)
Maryam         : wah.., lagi bersih-bersih ya bi’? seandainya semua warga peduli dengan lingkungan seperti bibi, pasti lingkungan kita bersih dan rapi.
Maryam senang menghirup asap dari bakaran daun-daun yang bibi bakar, baunya khas bi’. ( Maryam mendekat dan memejamkan matanya sesaat)
Bibi sa’adah   : Maryam… Maryam…, kamu ada-ada saja. Tidak baik nak’ buat paru-paru kamu ( beranjak dan mencuci tangannya )
                        Oya maryam, banyak nak’ telur yang kamu bawak hari ini?   
Maryam         : Alhamdulillah… bi’, nenek bilang ada sepuluh yang satu digoreng sama nenek tadi pagi buat lauk sarapan.
Bibi Sa’adah  : Oya…, tidak papa. Ini uangnya. Bibi kasih lebih di tabung ya nak’.
Maryam         : Trimakasih banyak bibi…, Maryam berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum….
Bibi Sa’adah  : Wa’alaikunsalam…, hati-hati ya nak’. Oya nanti sore mampir ya ke rumah bibi. Botol Aqua dan kardus bibi sudah banyak dibelakang. Belajar yang rajin ya nak’ biar semester ini kamu dapat juara umum lagi.
Maryam         : Insyaallah…., trimakasih banyak bibi’.
***
Pagi ini Maryam semangat sekali menuju sekolahnya. Ia tak sabar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru hari ini. Ia penasaran bu’ Wita selaku gurunya hari ini akan memberikan materi tentang apa. Sosok tubuh itupun menghilang dibalik rindangnya pohon-pohon yang tumbuh disepanjang jalan menuju tempatnya sekolah.
Di sekolah
Aini                 : ( berlari kearah Maryam ) Maryam…!, Selamat ya nilai kamu berhasil diurutan yang pertama lagi. Seneng tuh… ( sambil menggoda Maryam )
Maryam         : Alhamdulillah… masuk yuk. ( menggandeng tangan Aini menuju kelas)
Di kelas
Bu’ Wita         : assalamualaikum… anak-anak ibu? Bagaimana kabarnya pagi ini?
Anak-anak     : wa’alaikumsalam… Ibu guru. Alhamdulillah luar biasa , Allahuakbar!
Bu’ Wita         : oya.. anak-anak, tentu kalian sudah melihat hasil ulangan kalian kemarin bukan? Selamat… ya? Ibu harap bisa lebih baik lagi. Yang mendapat nilai tinggi jangan terlena. Kemudian, bagi anak-anak Ibu yang nilainya masih belum baik jangan putus asa. Belajar lebih giat lagi.
Anak-anak     : Iya… Bu’ guru. ( jawab mereka serentak)
***
Ibu guru Wita merupakan salah satu guru yang disenangi oleh anak-anak di Sekolah Dasar Negeri Pramualih. Beliau merupakan sosok guru yang bijaksana dan penuh pengertian. Jadi, tidak heran jika anak-anak sangat menyayanginya.
Bu’ Wita         : Anak-anak…., setiap dari kita pasti mempunyai mimpi dan cita-cita. Nah, oleh sebab itu Ibu harap kalian juga memiliki impian. Miliki mimpi apapun, dan jangan ragu untuk berusaha mewujudkannya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian. Gunakan syukurmu, dan buang keluhmu dalam menghadapi setiap cobaan, karena cobaan yang kamu alami adalah sebagai proses pemuliaan. Paham anak-anak?
Anak-anak     : Paham Bu’ guru ( menjawab serentak)
Bu’ Wita         : Nah, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Ibu akan membagikan kertas kepada kalian semua, di rumah kalian bisa tuliskan sebanyak-banyaknya mimpi kalian. ( membagi kertas ke tiap meja)
                        Ibu rasa cukup . assalamualaikum….
Anak-anak     : wa’alaikumsalam… ( jawab anak-anak kompak)
***
Dari kejauhan tampak bocah kecil dengan jilbab yang berkibar-kibar karena terpaan angin . bocah itu sesekali berjongkok lalu berdiri lagi begitu seterusnya. Setiap ia berdiri ia tampak memasukkan sesuatu ke dalam karung coklatnya.
Bocah kecil itu Maryam. Iya…, sudah hampir tiga tahun ini setiap pulang sekolah menuju rumahnya Maryam mengumpulkan kardus-kardus bekas dan juga aqua-aqua bekas untuk kemudian dijualnya. Karena, jika hanya mengandalkan hasil dari penjualan telur tidak akan bisa mencukupi kebutuhan Maryam dan juga neneknya. Dan tentu ia tidak akan bisa menabung untuk bekal masa depannya. Maryam memiliki cita-cita yang tinggi ia ingin sekali menjadi dokter yang dapat menyembuhkan setiap orang yang sakit. Maka, dari itu ia harus ekstra bekerja keras, dan tentu tak lupa berdo’a.
Di sela-sela ia mengumpulkan barang-barang bekas itu ia tidak lantas meninggalkan kewajibannya. Ia selalu berusaha untuk dapat sholat tepat waktu. Maryam terbiasa sholat dimana saja dengan beralaskan kardus. Maryam memiliki kebanggan sendiri ketika melaksanakan sholat di alam yang terbuka. Dia dapat melihat langsung alam yang indah bukti kekuasaan ALLAH SWT.
***
Di rumah pak Sarno
Maryam         : assalamualaikum… pak?
Pak Sarno      : wa’alaikumsalam… Maryam, ( jawab pak Sarno disela-sela kesibukannya)
Eh.., nak’ Maryam? Bentar ya nak’ bapak cuci tangan dulu. Duduk dulu nak’.
Banyak nak’ kardusnya hari ini? (memeriksa isi karung yang di bawa Maryam) sebentar, ya bapak timbang dulu.
Maryam         : iya pak’.
Pak sarno       : wah…, lumayan hari ini nak’. Uangnya mau buat beli apa Maryam?
Maryam         : Di kasih untuk nenek pak’, trus sisanya di tabung buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Maryam juga ingin sekali membeli sajadah, supaya kalau Maryam mau sholat dimana saja bisa pakai sajadah. ( tampak menerawang jauh )
Pak Sarno      : sajadah? ( pak Sarno terperanjat )
                        ( berpikir sejenak ) Bapak punya sajadah kalau Maryam mau Maryam pakai saja. Bentar ya bapak ambilkan ke dalam ( masuk kedalam rumah )
                        Ini untuk kamu saja. Tadi pas bapak beres-beres bapak menemukannya ditumpukan kardus-kardus. Bapak lihat sajadah itu masih layak pakai meskipun warnanya sudah kusam, sebaiknya kamu cuci dulu Maryam.
Maryam         : ( tersenyum ) wah…, trimakasih ya pak’, Maryam senang sekali. Sudah sore pak Maryam pamit pulang dulu ya? Assalamualaikum….
Pak Sarno      : wa’alaikumsalam …, hati-hati ya nak’.
***
Sore itu Maryam tampak bahagia sekali. Akhirnya ia memiliki sajadah yang ia impiimpikan selama ini. Meskipun tidak baru tapi, ia tampak begitu bahagia. Kebahagiaan itu jelas tampak di wajah mungil yang dibalut dengan jilbab putihnya.
Maryam         : Alhamdulillah.. ya ALLAH engkau kabulkan do’aku ( bisiknya tulus dalam hati ) Ya ALLAH…, semoga dengan Sajadah ini Maryam bisa lebih dekat denganmu.
***
Tiba-tiba dari arah yang berlawanan sebuah sepeda montor melaju dengan sangat kencang. Maryam begitu panik ketika mendapati seorang anak kecil yang sedang asyik menuntun mobil-mobilannya di tengah jalan. Maryam berlari sekuat tenaga dan menyambar anak tersebut. Tumbuh mereka berguling-guling dan terhempas jauh ke badan jalan.
Cittttt………  !
Bunyi sepeda montor tersebut berdecit karena, ngerem mendadak.
***
Anak kecil itu menangis dan menggoyang-goyangkan tubuh kecil yang berada disampingnya. Ia  menangis dan trus menangis karena, tubuh itu tampak tak berdaya apalagi bergerak.
***
Tiba-tiba …
Mata itu terbuka, darah segar tampak jelas terlihat dari mulut kecil Maryam.
Maryam         : dek… ( terbata-bata ) Tolong jagain sajadah kusam kakak ya? Jangan terlentarkan dia dan jangan biarkan dia kesepian. ( memejemkan mata )
***
Terkadang kita diberikan rasa kesepian yang mendalam, agar kita lebih menghargai
indahnya kebersamaan. Dalam hidup, jangan pernah mendustai dirimu sendiri dengan
berpikir sesuatu adalah milikmu, padahal kamu tahu itu bukan milikmu. Seseorang
takkan pernah memahami arti keberhasilan yang sempurna tanpa
mengalami kegagalan sebelumnya. Bukan dengan “kata-kata” tapi dengan “upaya” yang
dapat membuktikan sebuah kepercayaan. Dekatkan dirimu dengan tuhan.
Semakin dekat hidupmu dengan tuhan, semakin terasa ringan beban hidupmu.

 

sumber : http://dewipurnamasari7.blogspot.com/2012/11/naskah-drama-islami.html

kata bijak

“You do not live at once. You only die once and live every day.”

Anda tidak hidup sekali. Anda hanya mati sekali dan hidup setiap hari.

“We will never know the real answer, before you try.”

Kita tidak akan pernah mengetahui jawaban yang sebenarnya, sebelum kita mencoba.

“Tranquility can be found when we are with God.”

Ketenangan bisa kita temukan apabila kita bersama Tuhan.

“If you want the respect of others, you must respect yourself first.”

Jika anda ingin dihargai orang lain, maka hargailah diri anda sendiri.

“Nothing is impossible. Anything can happen as long as we believe.”

Tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi asalkan kita percaya.

“The more we are grateful, the more happiness we get.”

Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan.

“Your biggest mistake is dying including your poverty.”

Kesalahan terbesar anda adalah meninggal dengan kemiskinan.

“Be a strong wall in the hard times and be a smiling sun in the good times.”

Jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa sulit. Jadilah matahari yang tersenyum, ketika masa-masa indah.

“Honesty is the currency of wherever you are.”

Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun anda berada.

“Do not blame your past, because the past will never change.”

Jangan menyalahkan masa lalu anda, karena masa lalu tidak akan pernah berubah.

“Be the good, because God loves the goodness.”

Jadilah orang baik, karena tuhan menyukai kebaikan.

“Every successful person must have a failure. Do not be afraid to fail because failure is a part of success.”

Setiap orang sukses pasti mempunyai kegagalan. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan.

“When someone left you, do not cry because that is the message that you’re going to get a better one.”

ketika seseorang meninggalkanmu, maka jangan menangis. Itu adalah pesan bahwa kau akan mendapatkan seseorang yang lebih baik.

“Trouble is your best friend. It makes you stronger and more understanding about life.”

Masalah adalah sahabat terbaikmu. Dia menjadikanmu lebih kuat dan lebih mengerti tentang kehidupan.

“Never give up, fix mistakes, and keep stepping.”

Jangan pernah menyerah, perbaiki kesalahan, dan teruslah melangkah.

“The happiness will come when you are able to make other people happy.”

Kebahagiaan akan datang ketika anda mampu membuat orang lain bahagia.

“Our life is very difficult, but there are millions of people with a more difficult life out there.”

Hidup kita sangat sulit, namun ada jutaan kehidupan yang lebih sulit diluar sana.

“Use your time wisely and do not waste even for a minute.”

Gunakan waktumu dengan bijak dan jangan sia-siakan meskipun hanya satu menit.

“Be yourself because pretending is so painful.”

Jadilah dirimu sendiri karena berpura-pura itu menyakitkan.

“Complaining will never solve the problem. Stop complaining and take action!”

Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Berhenti mengeluh dan segera bertindak!

“A fear will only make you weak and lose confidence. Ignore the fear and proceed your step!”

Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan. Abaikan ketakutanmu dan lanjutkan langkahmu!

“There is a moment to talk and there is a moment to be silent.”

Ada saatnya kita bicara dan ada saatnya kita diam.

“If you do not know a fact, silence will be the best way.”

Jika kamu tidak mengetahui sebuah fakta, maka diam adalah jalan yang terbaik.

“God’s plan is always more beautiful than our desire.”

Rencana Tuhan selalu lebih indah dari keinginan kita.

“Do not put off what you should do today. Delaying only makes your behind.”

Jangan menunda apa yang harus anda kerjakan saat ini. Penundaan hanya membuat anda tertinggal.

“If you want to get something that you never own, you must do something that you never done before.”

Jika anda ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah dimiliki, maka anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“The most difficult thing in life is a self-defeating.”

Hal yang paling sulit dalam sebuah kehidupan adalah mengalahkan diri sendiri.

“No one can change the past, but everyone has a power to change the future.”

Tidak ada orang yang bisa mengubah masa lalu, namun semua orang bisa mengubah masa depan.

cerpen islami

Kisah Wanita Yang Sangat Sabar (Sedih!)

01:07 | Filed under:  | Posted by: Sulam Kaseh

 

Kisah tentang seorang wanita yang telah kehilangan seisi keluarganya dalam satu malapetaka tetapi masih lagi tersenyum dan tenang.

 

Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Abul Hassan yang pergi haji di Baitul Haram. Di waktu tawaf tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya. “Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu, tidak lain ia pasti kerana wanita itu tidak pernah risau dan bersedih hati”, katanya.
Wanita itu mendengar ucapan Abul Hassan lalu ia bertanya, “Apakah katamu hai saudaraku? Demi Allah aku tetap terbelenggu oleh perasaan dukacita dan luka hati kerana risau, dan tiada seorang pun yang mengetahui hal ini.
Abu Hassan bertanya, “Bagaimana hal yang merisaukanmu?” Wanita itu menjawab, “Pada suatu hari ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan pada aku mempunyai dua orang anak yang sudah boleh bermain dan yang satu masih menyusu, dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata pada adiknya, ‘Hai adikku, sukakah aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing?’” Jawab adiknya, “Baiklah kalau begitu.”
Lalu disuruh adiknya baring dan disembelih leher adiknya itu.
Kemudian dia merasa ketakutan setelah melihat darah memancut keluar dan lari ke bukit yang mana di sana dia telah dimakan oleh serigala, lalu ayahnya pergi mencari anaknya itu sehingga mati kehausan dan ketika aku letakkan bayiku untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak menuju ke periuk yang berisi air panas, ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena ke badannya habis melecur kulit badannya. Berita ini terdengar kepada anakku yang telah berkahwin dan tinggal di daerah lain, maka ia jatuh pengsan hingga sampai menuju ajalnya.

Dan kini aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua.”

Lalu Abul Hassan bertanya, “Bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu ?” Wanita itu menjawab, “Tiada seorang pun yang dapat membezakan antara sabar dengan mengeluh melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berbeza. Adapun sabar dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti yakni sia-sia belaka.”
Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang dapat dijadikan teladan di mana kesabaran sangat digalakkan oleh agama dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam setiap terkena musibah dan dugaan dari Allah. Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda dalam firman Allah dalam sebuah hadis Qudsi: “Tidak ada balasan bagi hambaKu yang mukmin, jika Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia kemudian ia sabar, melainkan syurga baginya.
Begitu juga mengeluh. Perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. Kerana itu Rasulullah s.a.w bersabda: ”Tiga macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah, merobek baju, mengeluh dan menghina nasab orang.” Dan sabdanya pula, “Mengeluh itu termasuk kebiasaan Jahiliah, dan orang yang mengeluh, jika ia mati sebelum taubat, maka Allah akan memotong baginya pakaian dari wap api neraka.” (Riwayat Ibnu Majah)
Semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala musibah.
di kutip dari : http://islampelitahidup.blogspot.com/2012/06/kisah-wanita-yang-sangat-sabar-sedih.html

Cara Menanam Jagung Yang Baik Dan Benar

Cara Menanam Jagung Yang Baik Dan Benar

Setelah menulis artikel tentang Cara Menanam Tomat, Kini kami akan menulis artikel tentang Cara Menanam Jagung Yang Baik Dan Benar. Jagung, adalah makanan yang mempunyai banyak manfaat, selain mempunyai karbohidrat sebagai pengganti nasi, jagung juga bisa di konsumsi sebagai sayuran.

Cara Menanam Jagung Yang Baik Dan Benar

Sebelum menanam jagung, harap perhatikan lokasi untuk menanam jagung, agar nantinya menghasilkan produksi yang maksimal. Tanaman jagung sangat memerlukan cahaya matahari, karena memiliki tingkat fotosintesis yang cukup tinggi. Oleh karena itu lokasi yang baik untuk budidaya tanaman jagung adalah areal yang terbuka berupa sawah atau ladang. Selain itu sebaiknya area untuk menanam jagung tidak terdapat genangan air, namun memiliki kadar air yang cukup.

Pada dasarnya semua jenis tanah dapat ditumbuhi oleh tanaman jagung, namun sifat tanah yang paling baik untuk jagung adalah yang drainasenya lancar, subur dengan humus dan mempunyai pupuk yang cukup untuk persediaan tumbuh tanaman jagung.

Iklim suatu daerah juga turut berperan dalam menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. Iklim yang tidak mendukung, misalnya banyak hujan badai dan angin ribut, akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung.

Tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik dan berkualitas pada daerah yang beriklim sejuk yaitu 50 derajat LU sampai 40 derajat LS dengan ketinggian sampai 3000 meter dari permukaan laut.

Derajat keasaman tanah juga berpengaruh dalam pertumbuhan jagung, derajat keasaman tanah dipengaruhi oleh banyaknya kandungan unsur kimia dalam tanah serta kadar air dalam tanah tersebut.

Sebaliknya tanah yang kering berkapur dengan kadar air yang sedikit akan lebih bersifat basa. Untuk tanaman jagung sebenarnya mampu beradaptasi pada lingkungan dengan derajat keasaman antara 5,5 sampai 7.

Tanaman jagung memerlukan air terutama untuk pertumbuhan dan perkembangbiakkan. Jadi sebaiknya penanaman jagung diawali pada saat musim hujan mulai tiba. Karena pada saat musim hujan tanah dalam keadaan lembab sehingga tanaman tidak kekurangan air dan proses fotosintesis yang dilakukan untuk beraktifitas dan berproduksi bisa berjalan dengan baik.

Intensitas cahaya yang banyak dan cukup sangat dibutuhkan untuk berfotosintesis, selain itu juga untuk berproduksi, karena tanpa intensitas cahaya yang cukup, bunga tidak dapat menjadi buah.

Suhu yang paling baik untuk pertumbuhan jagung adalah antara 21-30 derajat celcius. Sedangkan untuk proses perkecambahan jagung, yang paling tepat adalah antara suhu 21-27 derajat celcius.

Ada 2 cara untuk menanaman jagung, yaitu:

1. Multikultur
Multikultur adalah penanaman lahan dengan banyak jenis tanaman yang berbeda-beda secara bersama-sama. Misal, dalam satu waktu pada suatu lahan ditanami jagung, ketela pohon, dan kacang tanah. Cara ini bertujuan agar kesuburan tanah tetap terjaga.

2. Monokultur
Monokultur adalh menanami lahan hanya dengan satu jenis tanaman secara berselang seling, atau bergantian.

Pemberian pupuk dilakukan setelah tanaman jagung berumur 2 minggu, dengan cara ditaburkan pada tanaman jagung. Kemudian pemberian urea dilakukan setelah tanaman jagung berumur 40 hari, dengan tujuan meningkatkan jumlah dan kualitas tongko jagung.

Pembuangan bunga jantan dilakukan setelah 40 hari penanaman, ini bertujuan agar tongkol jagung menjadi lebih besar dan lebih banyak.

Pengendalian hama dan penyakit pada jagung dilakukan agar tanaman jagung tidak mengalami gangguan kesehatan, yang akhirnya mengganggu hasil produksinya. Hama dan penyakit yang perlu di kendalikan diantaranya:

  • Ulat daun
  • Lalat bibit
  • Ulat agrotis
  • Penggerek daun
  • Penggerek batang
  • Ulat tongkol

Sekian artikel tentang Cara Menanam Jagung Yang Baik Dan Benar ini, semoga bisa menjadi referensi bagi para petani yang akan menanam jagung.
Tag: cara menanam jagung, Jagung, tanaman jagung, gambar jagung, cara tanam jagung, menanam jagung, budidaya jagung, cara menanam jagung yang baik dan benar, pohon jagung, cara penanaman jagung

http://obatpertanian.com/cara-menanam-jagung-yang-baik-dan-benar.html

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer