Sebab-sebab Turunnya Surat Al-Lahab

Sebab-sebab Turunnya Surat Al-Lahab:
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa pada suatu ketika Rasul saw, naik ke bukit shafa sambil berseru: “Mari berkumpul pada pagi hari ini!” Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasul bersabda: “Bagaimana pendapat kalian, seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang, apakah kalian percaya kepadaku?” Kaum Quraisy menjawab: “Pasti kami percaya”. Rasul bersabda lagi: “Aku peringatkan kepada kalian bahwa siksaan Allah yang dahsya akan datang”. Maka Abu Lahab berkata dengan lantang: “Celaka engkau! Apakah hanya untuk ini, engkau kumpulkan kami?” Maka turunlah surat ini (S. 111 : 1 s/d 5) berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan terkena kepada orang yang memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah swt.
[Diriwayatkan oleh al-Bukhori dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas.]

Dalam riwayat lain di sebutkan bahwa isteri Abu Lahab menyebarkan duri-duri di tempat yang akan di lewati Rasul Saw. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa orang yang menghalang-halangi dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam akan mendapat siksaan dari Allah.
[Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Isra’il dari Abi Ishaq yang bersumber dari orang Hamdan (bernama Yazid bin Zaid). Diriwayatkan pula oleh Ibnul Mundzir yang bersumber dari Ikrimah].
http://racun86.mywapblog.com/sebab-sebab-turunnya-surat-al-lahab.xhtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *