Doa Selamat

ALLAHUMMA INNAA NAS-
ALUKA SALAAMATAN
FIDDIIN, WA’AAFIYATAN
FILJASADI,
WAZIYAADATAN FIL’ILMI,
WABARAKATAN FIRRIZQI WATAUBATAN QABLAL
MAUTI, WARAHMATAN
‘INDAL MAUTI
WAMAGHFIRATAM BA’DAL
MAUUT, ALLAAHUMMA
HAWWIN ‘ALAYNAA FII SAKARAATIL MAUTI
WANNAJAATA
MINANNAARI WAL’AF-WA
‘IN-DAL HISAAB.
RABBANAA LAA TUZIGH
QULUUBANAa BA’DA IDZ HADAYTANAA WAHAB
LANAA MILLADUNG-KA
RAHMAH. INNAKA ANTAL
WAHHAAB. RABBANAA
AATINAA FIDDUN-YAA
HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH,
WAQINAA ‘A-
DZAABANNAR “Ya Allah, sesungguhnya
kami memohon kepada-Mu
keselamatan didalam agama,
sehat jasmani, tambah ilmu
dan keberkahan rizki, dapat
bertobat sebelum mati, memperoleh rahmat ketika
mati dan memperoleh
ampunan setelah mati. YA
Allah, ringankanlah kami
ketika sakaratul maut, jauh
dari neraka dan memperoleh ampunan pada hari hisab. Ya
Allah janganlah Engkau ubah
hati kami setelah engkau
memberi petunjuk kepada
kami dan berilah kami
rahmat dari sisi Engkau. Sesungguhnya Engkau
adalah Maha Pemberi. Wahai
Tuhan kami, berilah kami
kebajikan di dunia dan
kebajikan di akhirat dan
peliharalah kami dari azab neraka”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *